KURUMSAL

Simtez Otomasyon daima uygun ve yeni teknolojileri kullanarak, kaliteli yapıları tesis etmek için elektrik-elektronik ve otomasyon mühendisliği sektöründe hizmet veren bir kuruluştur.


Simtez Otomasyon daima uygun ve yeni teknolojileri kullanarak, kaliteli yapıları tesis etmek için elektrik -elektronik ve otomasyon mühendisliği sektöründe hizmet veren bir kuruluştur.

Bu amaca uygun olarak kuruluşundan bu güne elektrik-elektronik ve otomasyon  sektöründe başarılı projeler gerçekleştirmiş deneyimli ekibi ile birlikte, müşteri memnuniyeti öncelikle olmak üzere; proje, uygulama, mühendislik alanlarında hizmet vermektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite düzeyi yüksek maliyeti düşük üretim sağlamak 
Hatayı önleyerek hata yapmadan çalışmak 
Markamıza bağlı müşteriler oluşturmak 
Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak için yönetim sistemini kurmak 
Çalışma ortamı ve koşullarıyla çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak 
Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak 
Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uymak 
Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceliyerek, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek 
Sürekli gelişme kavramı çerçevesinde mevcut faaliyetlerini yürütürken, yeni ürün ve faaliyet planlarken atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, doğal kaynak ve enerji tasarrufu, atık geri kazanımı ile ilgili teknolojileri takip etmek, geliştirmek ve uygulamaya yönelik değerlendirmek 
Sürekli gelişmeyi, amaç ve hedeflerin izlenmesini performans değerlendirme ve periyodik gözden geçirme ile gerçekleştirmek 
Tüm çalışanların çevre, sağlık, güvenlik bilincinin artırılması ve bu politikanın izlenmesine etkin katılımın sağlanması için düzenli eğitim proğramları uygulamak, tedarik zincirinin diğer halkalarının ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine katkı sağlamak 

FİRMAMIZIN POLİTİKASIDIR.